XSDN - xổ số Vĩnh Long - XỔ SỐ Vĩnh Long HÔM NAY - KQXSDN


XSMT - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (23-09-2022)

KQXS > XSMT > Vĩnh Long

Đặc biệtĐB
454170
Giải nhấtG1
55551
Giải nhì G2
56005
Giải ba G3
50438
80350
Giải tưG4
53216
73288
03818
24289
87713
63227
18559
Giải năm G5
4370
Giải sáuG6
6476
8862
5612
Giải bảyG7
332
Giải támG8
42
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 5
1 2,3,6,8
2 7
3 2,8
4 2
5 0,1,9
6 2
7 0,0,6
8 8,9
9
Đầu Đuôi
5,7,7 0
5 1
1,3,4,6 2
1 3
4
0 5
1,7 6
2 7
1,3,8 8
5,8 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (16-09-2022)

KQXS > XSMT > Vĩnh Long

Đặc biệtĐB
143375
Giải nhấtG1
26794
Giải nhì G2
63449
Giải ba G3
16018
78388
Giải tưG4
47095
82103
60806
83259
52070
73904
66874
Giải năm G5
9145
Giải sáuG6
3242
4071
3672
Giải bảyG7
208
Giải támG8
64
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 3,4,6,8
1 8
2
3
4 2,5,9
5 9
6 4
7 0,1,2,4,5
8 8
9 4,5
Đầu Đuôi
7 0
7 1
4,7 2
0 3
0,6,7,9 4
4,7,9 5
0 6
7
0,1,8 8
4,5 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (09-09-2022)

KQXS > XSMT > Vĩnh Long

Đặc biệtĐB
635487
Giải nhấtG1
42595
Giải nhì G2
47086
Giải ba G3
10693
96549
Giải tưG4
97271
42800
09251
00976
34607
33647
90854
Giải năm G5
4970
Giải sáuG6
4640
3394
2169
Giải bảyG7
960
Giải támG8
73
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 0,7
1
2
3
4 0,7,9
5 1,4
6 0,9
7 0,1,3,6
8 6,7
9 3,4,5
Đầu Đuôi
0,4,6,7 0
5,7 1
2
7,9 3
5,9 4
9 5
7,8 6
0,4,8 7
8
4,6 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (02-09-2022)

KQXS > XSMT > Vĩnh Long

Đặc biệtĐB
518800
Giải nhấtG1
16984
Giải nhì G2
09077
Giải ba G3
30726
64744
Giải tưG4
83970
81115
73891
42267
46510
14621
52228
Giải năm G5
2919
Giải sáuG6
4007
6827
3201
Giải bảyG7
348
Giải támG8
27
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 0,1,7
1 0,5,9
2 1,6,7,7,8
3
4 4,8
5
6 7
7 0,7
8 4
9 1
Đầu Đuôi
0,1,7 0
0,2,9 1
2
3
4,8 4
1 5
2 6
0,2,2,6,7 7
2,4 8
1 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (26-08-2022)

KQXS > XSMT > Vĩnh Long

Đặc biệtĐB
357766
Giải nhấtG1
73477
Giải nhì G2
59412
Giải ba G3
00202
57579
Giải tưG4
76261
68956
71917
81337
40086
64776
87101
Giải năm G5
3588
Giải sáuG6
1360
1683
6502
Giải bảyG7
372
Giải támG8
32
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 1,2,2
1 2,7
2
3 2,7
4
5 6
6 0,1,6
7 2,6,7,9
8 3,6,8
9
Đầu Đuôi
6 0
0,6 1
0,0,1,3,7 2
8 3
4
5
5,6,7,8 6
1,3,7 7
8 8
7 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (19-08-2022)

KQXS > XSMT > Vĩnh Long

Đặc biệtĐB
285212
Giải nhấtG1
81085
Giải nhì G2
90845
Giải ba G3
81582
07093
Giải tưG4
57541
12756
14333
25740
90573
15196
12365
Giải năm G5
0470
Giải sáuG6
2189
7174
1727
Giải bảyG7
211
Giải támG8
39
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0
1 1,2
2 7
3 3,9
4 0,1,5
5 6
6 5
7 0,3,4
8 2,5,9
9 3,6
Đầu Đuôi
4,7 0
1,4 1
1,8 2
3,7,9 3
7 4
4,6,8 5
5,9 6
2 7
8
3,8 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (12-08-2022)

KQXS > XSMT > Vĩnh Long

Đặc biệtĐB
603527
Giải nhấtG1
85899
Giải nhì G2
56994
Giải ba G3
26669
83305
Giải tưG4
71371
96271
38587
03829
59917
08904
21409
Giải năm G5
7392
Giải sáuG6
4814
8397
5661
Giải bảyG7
604
Giải támG8
81
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 4,4,5,9
1 4,7
2 7,9
3
4
5
6 1,9
7 1,1
8 1,7
9 2,4,7,9
Đầu Đuôi
0
6,7,7,8 1
9 2
3
0,0,1,9 4
0 5
6
1,2,8,9 7
8
0,2,6,9 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (05-08-2022)

KQXS > XSMT > Vĩnh Long

Đặc biệtĐB
041859
Giải nhấtG1
48250
Giải nhì G2
90976
Giải ba G3
16598
05371
Giải tưG4
26866
20587
21896
09954
44916
66499
14571
Giải năm G5
7752
Giải sáuG6
4578
9224
1666
Giải bảyG7
151
Giải támG8
07
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 7
1 6
2 4
3
4
5 0,1,2,4,9
6 6,6
7 1,1,6,8
8 7
9 6,8,9
Đầu Đuôi
5 0
5,7,7 1
5 2
3
2,5 4
5
1,6,6,7,9 6
0,8 7
7,9 8
5,9 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (29-07-2022)

KQXS > XSMT > Vĩnh Long

Đặc biệtĐB
087978
Giải nhấtG1
20809
Giải nhì G2
99978
Giải ba G3
72869
33912
Giải tưG4
28225
68970
45748
93907
79065
35393
90967
Giải năm G5
9363
Giải sáuG6
4596
4074
0939
Giải bảyG7
324
Giải támG8
27
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 7,9
1 2
2 4,5,7
3 9
4 8
5
6 3,5,7,9
7 0,4,8,8
8
9 3,6
Đầu Đuôi
7 0
1
1 2
6,9 3
2,7 4
2,6 5
9 6
0,2,6 7
4,7,7 8
0,3,6 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (22-07-2022)

KQXS > XSMT > Vĩnh Long

Đặc biệtĐB
985859
Giải nhấtG1
62790
Giải nhì G2
89801
Giải ba G3
34975
55951
Giải tưG4
02353
00807
04170
31356
61609
31367
55161
Giải năm G5
4819
Giải sáuG6
7150
9742
7707
Giải bảyG7
825
Giải támG8
58
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 1,7,7,9
1 9
2 5
3
4 2
5 0,1,3,6,8,9
6 1,7
7 0,5
8
9 0
Đầu Đuôi
5,7,9 0
0,5,6 1
4 2
5 3
4
2,7 5
5 6
0,0,6 7
5 8
0,1,5 9
chung phat
m88
HR99
X Đóng 
nhà cái cá cược bóng đá ee88