XSDN - xổ số TP Hồ Chí Minh - XỔ SỐ TP Hồ Chí Minh HÔM NAY - KQXSDN


XSMT - Kết Quả Xổ Số TP Hồ Chí Minh (27-03-2023)

KQXS > XSMT > TP Hồ Chí Minh

Đặc biệtĐB
196165
Giải nhấtG1
71984
Giải nhì G2
65629
Giải ba G3
94553
70308
Giải tưG4
26461
50275
84709
09153
63364
09323
91021
Giải năm G5
3721
Giải sáuG6
1806
0536
9426
Giải bảyG7
533
Giải támG8
17
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1 7
2 1,1,3,6,9
3 3,6
4
5 3,3
6 1,4,5
7 5
8 4
9
Đầu Đuôi
0
2,2,6 1
2
2,3,5,5 3
6,8 4
6,7 5
0,2,3 6
1 7
0 8
0,2 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số TP Hồ Chí Minh (25-03-2023)

KQXS > XSMT > TP Hồ Chí Minh

Đặc biệtĐB
262761
Giải nhấtG1
59679
Giải nhì G2
74069
Giải ba G3
42256
79889
Giải tưG4
97120
00669
10268
74972
61942
34626
77512
Giải năm G5
6290
Giải sáuG6
8387
9798
4717
Giải bảyG7
730
Giải támG8
76
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0
1 2,7
2 0,6
3 0
4 2
5 6
6 1,8,9,9
7 2,6,9
8 7,9
9 0,8
Đầu Đuôi
2,3,9 0
6 1
1,4,7 2
3
4
5
2,5,7 6
1,8 7
6,9 8
6,6,7,8 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số TP Hồ Chí Minh (21-01-2023)

KQXS > XSMT > TP Hồ Chí Minh

Đặc biệtĐB
483886
Giải nhấtG1
87021
Giải nhì G2
16775
Giải ba G3
15459
52487
Giải tưG4
69146
95421
64180
02518
94637
43779
13484
Giải năm G5
8430
Giải sáuG6
5832
7227
7091
Giải bảyG7
278
Giải támG8
52
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0
1 8
2 1,1,7
3 0,2,7
4 6
5 2,9
6
7 5,8,9
8 0,4,6,7
9 1
Đầu Đuôi
3,8 0
2,2,9 1
3,5 2
3
8 4
7 5
4,8 6
2,3,8 7
1,7 8
5,7 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số TP Hồ Chí Minh (16-01-2023)

KQXS > XSMT > TP Hồ Chí Minh

Đặc biệtĐB
793235
Giải nhấtG1
82146
Giải nhì G2
22110
Giải ba G3
05643
67161
Giải tưG4
89651
45438
57479
58773
90665
54540
38718
Giải năm G5
9428
Giải sáuG6
6307
6494
6759
Giải bảyG7
804
Giải támG8
02
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 2,4,7
1 0,8
2 8
3 5,8
4 0,3,6
5 1,9
6 1,5
7 3,9
8
9 4
Đầu Đuôi
1,4 0
5,6 1
0 2
4,7 3
0,9 4
3,6 5
4 6
0 7
1,2,3 8
5,7 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số TP Hồ Chí Minh (14-01-2023)

KQXS > XSMT > TP Hồ Chí Minh

Đặc biệtĐB
105565
Giải nhấtG1
82970
Giải nhì G2
45596
Giải ba G3
94268
11865
Giải tưG4
38120
48914
12464
25770
99919
28188
93355
Giải năm G5
1317
Giải sáuG6
9843
8402
3977
Giải bảyG7
427
Giải támG8
65
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 2
1 4,7,9
2 0,7
3
4 3
5 5
6 4,5,5,5,8
7 0,0,7
8 8
9 6
Đầu Đuôi
2,7,7 0
1
0 2
4 3
1,6 4
5,6,6,6 5
9 6
1,2,7 7
6,8 8
1 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số TP Hồ Chí Minh (09-01-2023)

KQXS > XSMT > TP Hồ Chí Minh

Đặc biệtĐB
830434
Giải nhấtG1
71905
Giải nhì G2
64131
Giải ba G3
08815
71714
Giải tưG4
47653
09931
12722
05665
11810
22318
46883
Giải năm G5
4066
Giải sáuG6
8026
5971
2521
Giải bảyG7
787
Giải támG8
03
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 3,5
1 0,4,5,8
2 1,2,6
3 1,1,4
4
5 3
6 5,6
7 1
8 3,7
9
Đầu Đuôi
1 0
2,3,3,7 1
2 2
0,5,8 3
1,3 4
0,1,6 5
2,6 6
8 7
1 8
9

XSMT - Kết Quả Xổ Số TP Hồ Chí Minh (07-01-2023)

KQXS > XSMT > TP Hồ Chí Minh

Đặc biệtĐB
825071
Giải nhấtG1
80219
Giải nhì G2
14040
Giải ba G3
06449
39050
Giải tưG4
31293
44115
08215
82895
36565
66982
03376
Giải năm G5
3005
Giải sáuG6
6558
8586
2316
Giải bảyG7
592
Giải támG8
01
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 1,5
1 5,5,6,9
2
3
4 0,9
5 0,8
6 5
7 1,6
8 2,6
9 2,3,5
Đầu Đuôi
4,5 0
0,7 1
8,9 2
9 3
4
0,1,1,6,9 5
1,7,8 6
7
5 8
1,4 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số TP Hồ Chí Minh (02-01-2023)

KQXS > XSMT > TP Hồ Chí Minh

Đặc biệtĐB
487998
Giải nhấtG1
27346
Giải nhì G2
66478
Giải ba G3
56460
50266
Giải tưG4
03881
56450
24498
43263
51476
24164
90954
Giải năm G5
0445
Giải sáuG6
4903
1963
3601
Giải bảyG7
150
Giải támG8
94
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 1,3
1
2
3
4 5,6
5 0,0,4
6 0,3,3,4,6
7 6,8
8 1
9 4,8,8
Đầu Đuôi
5,5,6 0
0,8 1
2
0,6,6 3
5,6,9 4
4 5
4,6,7 6
7
7,9,9 8
9

XSMT - Kết Quả Xổ Số TP Hồ Chí Minh (31-12-2022)

KQXS > XSMT > TP Hồ Chí Minh

Đặc biệtĐB
562675
Giải nhấtG1
84806
Giải nhì G2
83749
Giải ba G3
73837
48615
Giải tưG4
13760
85649
08725
45951
10773
54155
48902
Giải năm G5
1821
Giải sáuG6
7871
0360
8758
Giải bảyG7
650
Giải támG8
52
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 2,6
1 5
2 1,5
3 7
4 9,9
5 0,1,2,5,8
6 0,0
7 1,3,5
8
9
Đầu Đuôi
5,6,6 0
2,5,7 1
0,5 2
7 3
4
1,2,5,7 5
0 6
3 7
5 8
4,4 9

XSMT - Kết Quả Xổ Số TP Hồ Chí Minh (26-12-2022)

KQXS > XSMT > TP Hồ Chí Minh

Đặc biệtĐB
305973
Giải nhấtG1
33063
Giải nhì G2
76274
Giải ba G3
21309
16801
Giải tưG4
73911
10107
51802
54691
60707
82727
08285
Giải năm G5
0169
Giải sáuG6
7990
9594
5680
Giải bảyG7
807
Giải támG8
14
Chỉ hiển thị:
Đầu Đuôi
0 1,2,7,7,7,9
1 1,4
2 7
3
4
5
6 3,9
7 3,4
8 0,5
9 0,1,4
Đầu Đuôi
8,9 0
0,1,9 1
0 2
6,7 3
1,7,9 4
8 5
6
0,0,0,2 7
8
0,6 9
chung phat
m88
HR99
X Đóng 
nhà cái cá cược bóng đá ee88